Máy phát điện Perkins (Anh)

Mã: 7.2GF-P

Dung tích xi lanh: 403D-11G/9.5KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

2000*900*1200

Mã: 10.4GF-P

Dung tích xi lanh: 403D-15G/13.5KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

2000*1000*1300

Mã: 16.2GF-P

Dung tích xi lanh: 404D-22G/20.6KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

2200*1040*1580

Mã:

Dung tích xi lanh: 404D-22TG/27.7KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

2200*1040*1580

Mã: 36GF-P

Dung tích xi lanh: 1103A-33TG1/46.5KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

2760*1120*1730

Mã: 24GF-P

Dung tích xi lanh: 1103A-33G/31KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

2380*1040*1580

Mã: 48GF-P

Dung tích xi lanh: 1103A-33TG2/60.5KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

3230*1150*1780

Mã: 54GF-P

Dung tích xi lanh: 1104C-44TG1/77.8KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

3230*1150*1780

Mã: 64GF-P

Dung tích xi lanh: 1104C-44TAG1/82KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

3230*1150*1780

Mã:

Dung tích xi lanh: 1104C-44TAG2/103KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

3230*1150*1780

Mã: 109GF-P

Dung tích xi lanh: 1006TAG/109KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

3230*1150*1780

Mã: 200GF-P

Dung tích xi lanh: 1306C-E87TAG6/246KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

4230*1440*2200

Mã:

Dung tích xi lanh: 2206C-E13TAG2/301KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

4230*1440*2200

Mã: 364GF-P

Dung tích xi lanh: 2206C-E13TAG3/344KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

4630*1640*2300

Mã:

Dung tích xi lanh: 2506C-E15TAG1/396KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

4630*1640*2300

Mã: 400GF-P

Dung tích xi lanh: 2506C-E15TAG2/434KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

5030*1840*2530

Mã: 520GF-P

Dung tích xi lanh: 2806A-E18TAG2/565KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

5030*1840*2530

Mã: 640GF-P

Dung tích xi lanh: 4006-23TAG3A/705KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

ISO 20'ft container

Mã: 818GF-P

Dung tích xi lanh: 4008TAG2A/861KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

ISO 20'ft container

Mã:

Dung tích xi lanh: 4012-46TWG2A/1055KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

ISO 20'ft container

Mã: 1091GF-P

Dung tích xi lanh: 4012-46TWG3A/1149KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

ISO 20'ft container

Mã: 1204GF-P

Dung tích xi lanh: 4012-46TAG2A/1267KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

ISO 20'ft container

Mã:

Dung tích xi lanh: 4012-46TAG3A/1436KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

ISO 20'ft container

Mã: 1646GF-P

Dung tích xi lanh: 4016TAG2A/1766KW

Đầu phát: Lerry somer

Kích thước trọng lượng:

ISO 20'ft container