Máy phát điện Denyo (Nhật)

Mã: DCA-13ESK

Dung tích xi lanh: D1403-KA

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1390*650*900 (503Kg)

Mã: DCA-13ESY

Dung tích xi lanh: 3TNV84-G

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1390*650*900 (490Kg)

Mã: DCA-15ESK

Dung tích xi lanh: D1703-KV

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1390*650*900 (516Kg)

Mã: DCA-20ESK

Dung tích xi lanh: V2203-KB

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1540*650*900 (579Kg)

Mã: DCA-25ESK

Dung tích xi lanh: V2203-KB

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1540*650*900 (591Kg)

Mã: DCA-25ESI

Dung tích xi lanh: AA-4LE2

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1540*680*900 (564Kg)

Mã: DCA-35SPK

Dung tích xi lanh: V3300-EB

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1900*860*990 (890Kg)

Mã: DCA-45ESH

Dung tích xi lanh: W04D-K

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2000*880*1250 (1180Kg)

Mã:

Dung tích xi lanh: W04D-TG

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2050*880*1250 (1240Kg)

Mã: DCA-60SPI

Dung tích xi lanh: A-6BG1

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2420*880*1250 (1410Kg)

Mã: DCA-75SPI

Dung tích xi lanh: A-6BG1

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2630*1000*1300 (1590Kg)

Mã: DCA-100ESI

Dung tích xi lanh: DD-68G1T

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2750*1050*1350 (1730Kg)

Mã: DCA-125ESM

Dung tích xi lanh: 6D16-TLE2D

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3280*1080*1500 (2290Kg)

Mã: DCA-125SPK3

Dung tích xi lanh: SA6D102E-1-A

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3000*1080*1500 (2120)

Mã: DCA-150ESH

Dung tích xi lanh: JO8C-UD

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3200*1180*1500 (2360Kg)

Mã: DCA-150SPK3

Dung tích xi lanh: S6D108E-2-A

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3350*1200*1500 (2740Kg)

Mã: DCA-150ESM

Dung tích xi lanh: 6D16-TLE2D

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3350*1080*1500 (2450Kg)

Mã: DCA-180SPK3

Dung tích xi lanh: SA6D108E-2-A

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3300*1200*1500 (2900Kg)

Mã: DCA-220ESM

Dung tích xi lanh: 6D24-TLE2B

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3700*1300*1750 (3630Kg)

Mã: DCA-220SPK3

Dung tích xi lanh: S6D125E-2-A

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3650*1300*1750 (3670Kg)

Mã: DCA-300SPK3

Dung tích xi lanh: SA6D125E-2-A

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3750*1400*1800 (4160kg)

Mã: DCA-400ESM

Dung tích xi lanh: S6B3-E2PTAA-3

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

4500*1400*2100 (5610Kg)

Mã:

Dung tích xi lanh: SA6D140-A

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

4200*1400*2100 (5420Kg)

Mã: DCA-400ES

Dung tích xi lanh: TAD 1241GE

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

4200*1400*2100 (5050Kg)

Mã: DCA-500SPK

Dung tích xi lanh: SA6D170-B

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

5480*1650*2400 (7920Kg)

Mã: DCA-500ESM

Dung tích xi lanh: S6A3-E2PTAA-1

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

5280*1650*2400 (7920Kg)

Mã: DCA-600SPK

Dung tích xi lanh: SA6D170A

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

5580*1650*2400 (8860Kg)

Mã: DCA-610SPM

Dung tích xi lanh: S6R-PTA

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

5280*1650*2400 (8700Kg)

Mã: DCA-800SPK

Dung tích xi lanh: SA12V140

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

6110*1950*2500 (1120Kg)

Mã: DCA-800SPM

Dung tích xi lanh: S12A2-PTA

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

6210*1950*2500 (11350Kg)

Mã: DCA-1100SPM

Dung tích xi lanh: S12H-PTA

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

6110*2350*2950 (14500Kg)

Mã: DCA-25USI2

Dung tích xi lanh: AA-4LE2

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1400*790*1350 (773Kg)

Mã: DCA-45USI2

Dung tích xi lanh: BB-4JG1T

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

1580*950*1550 (1100Kg)

Mã:

Dung tích xi lanh: DD-6BG1T

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2650*1100*1500 (1940Kg)

Mã: DCA-60

Dung tích xi lanh: W04D-TG

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2250*950*1300 (1440Kg)

Mã: DCA-125USH

Dung tích xi lanh: J08C-UP

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

2950*1240*1600 (2400Kg)

Mã: DCA-150USK

Dung tích xi lanh: SAA6D102E-2-D

Đầu phát: TAIYO

Kích thước trọng lượng:

3100*1240*1600 (2600Kg)